Unapredite
svoje online poslovanje

Napravite online prodavnicu prema

potrebama svog poslovanja uz

integraciju sa Calculusom.

Unapredite
svoje online poslovanje

Napravite online prodavnicu prema potrebama svog poslovanja uz integraciju sa Calculusom.

Yard Group je Agencija za IT, marketing i oglašavanje. Mi unapaređujemo poslovanje izradom prilagođenih online prodavnica uz integraciju sa Calculus sistemom. Takođe pružamo mogućnost brendiranja, kampanja za oglašavanje i unapređenje prodaje na različitim kanalima.

U okviru sjajne saradnje Yard Grupe sa Calculus timom, sada imate mogućnost da izvršite transformaciju i unapredite prodaju rešenjima kompatibilnim sa knjigovodstvenim i poslovnim sistemom koje već koristite.

Odaberite svoj paket

Automatizujte poslovanje i prodaju

Sada vam je kreiranje online prodavnice dostupno prema svim vašim planovima i poterbama vašeg psolovanja

Basic

Do 100 Artikala
1925,
00 Projekat
 • Kreiranje WooCommerce web sajta
 • Poktretanje PRO teme
 • Responzivni dizajn
 • Do 100 proizvoda
 • Simple and variable proizvodi
 • Wishlist & Quick view proizvoda
 • Optimizovano za blogove
 • Brza pretraga proizvoda
 • Filtriranje proizvoda
 • 1x forma za upit/Kontakt forma
 • Do 5 strana
 • 1 kreiranje strane po resenju dizajnera
 • 1 responzivan slajder
 • Prilagođeno Calculusu
 • Auto brisanje proizvoda
 • Sinhronizacija sa 3 magacina

Svakodnevno ažuriranje

Ažuriranje cena

Ažuriranja stanja

Ažurirarnje statusa artikla

Šifra artikla

Ime artikla

Opis artikla

Cena artikla

Jednostavni/varijabilni

Povezivanje sa galerijom

Sistem zaokružene usluge gde se mi brinimo o svim rešenjima i isporučujemo vam web shop uz sve neophodne korake o kojima ne morate da mislite. U okviru ovog paketa mi vam kreiramo i bredniramo web shop, činimo da bude prilgođen svim uređajima i pretraživačima, povezumeo sa Calkulusom….omogućavamo automatizacije nekih segmenata prodaje.

Advanced

Do 300 Artikala
3355,
00 Projekat
 • Kreiranje WooCommerce web sajta
 • 3 PRO teme na raspolaganju
 • Responzivni dizajn
 • Do 300 proizvoda
 • Simple and variable proizvodi
 • Wishlist & Quick view proizvoda
 • Optimizovano za blogove
 • Ubacivanje do 5 blogova
 • Brza pretraga proizvoda
 • Stanje zaliha
 • Filtriranje proizvoda
 • 3x forma za upit/kontakt forma
 • Do 15 strana
 • 3x kreiranje strane po rešenju dizajnera
 • 3 responzivana slajdera
 • 3 Posebne funkcije
 • Prilagođeno Calculusu
 • Auto generisanje fakture u Calculusu
 • Notifikacije na email
 • Outlet
 • Auto brisanje proizvoda iz calculusa
 • Sinhronizacija sa 6 magacina
Popular

Svakodnevno ažuriranje

Ažuriranje cena

Ažuriranja stanja

Ažurirarnje statusa artikla

Šifra artikla

Ime artikla

Opis artikla

Cena artikla

Jednostavni/varijabilni

Povezivanje sa galerijom

Mi vam kreiramo i izrađujemo web shop sa vašom mogućnošću da birate dizajn svog sajta. Mi ga dodatno bredniramo i prilagođavamo standardima vaše industrije. Vaš web shop će biti prilagođen pretrazi na svim uređajima. U okviru izrade mi unosimo vaše artikle, omogućavamo lakše magacinsko i admnitratvno poslovanje. Web shop dodatno prilagođavamo dobrom korisničkom iskustvu i lakoj upotrebi, kupovini i sistemu rezervacije.

Premium

Peronalizovano rešenje
5000 do 13.000
 • Kreiranje WooCommerce web sajta
 • Neograničeno PRO tema
 • Responzivni dizajn
 • Neograničeno proizvoda
 • Simple and variable proizvodi
 • Wishlist & Quick view proizvoda
 • Optimizovano za blogove
 • Blogova neograničeno
 • Brza pretraga proizvoda
 • Stanje zaliha
 • Filtriranje proizvoda
 • forma za upit/kontakt neograničeno forma
 • Broj strana - neograničeno
 • Kreiranje strane po rešenju dizajnera neograničeno
 • Responzivanih slajdera 10
 • Posebne funkcije neograničeno
 • Prilagođeno Calculusu
 • Auto generisanje fakture u Calculusu
 • Notifikacije na email
 • Outlet
 • Auto brisanje proizvoda iz calculusa
 • Sinhronizacija sa svim magacinima

Svakodnevno ažuriranje

Ažuriranje cena

Ažuriranja stanja

Ažurirarnje statusa artikla

Posebne funkcije automatizacije

Šifra artikla

Ime artikla

Opis artikla

Cena artikla

Jednostavni/varijabilni

Povezivanje sa galerijom

Posebne funkcije automatizacije

Premium paket podrzumeva izradu web shopa sa potpunom personalizacijom i detaljnim prolagođavanjem web shopa svim administrativnim i knjigovodstvenim postupcima vašeg poslovanja. Napredni paket podrzumeva bredning web sajta prema standardima najbolje prakse. Takođe prilagođavanje web shopa svim uređajima, najboljoj korisničkoj praksi i naprednim funkcionalnostima koje olakšavaju kupovinu, rezervaciju, i druge prodajne servise. Fokus naprednog paketa stavlja se na potrebe automatizacije poslovanja kroz naprednu integraciju web shopa sa Calakulus korisničkim delom programa.

+ BESPLATNI HOSTING 

registracija domena

Ukoliko ste odabrali paket koji odgovara potrebama vašeg poslovnog unapređenja ali imate ideje koje izlaze izvan definisanog paketa, mi vam pružamo mogućnost razvoja pojedinačnih funkcija u web shopu.

PAKETI ODRŽAVANJE I RAZVOJ ECOMMERCE SISTEMA

Basic Paket

Advanced Paket

Premium Paket

Basic Paket

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 3 strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 3                           kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je jedna  promena mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 • Tempo razvoja je jedna promena mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

Advanced Paket

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 5 strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 5                           kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je jedna do dve promene mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 • Tempo razvoja je jedna do dve promene mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

Premium Paket

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena neograničeno strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena neodređeno                          kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je u zavisnosti od definisanih potreba i u – zavisnosti od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 •  Tempo naprednog odrzavanja je u zavisnosti od definisanih potreba i u – zavisnosti od kompleksnosti novih funkcija.   
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 3 strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 3                           kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je jedna  promena mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 • Tempo razvoja je jedna promena mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 5 strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena do 5                           kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je jedna do dve promene mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 • Tempo razvoja je jedna do dve promene mesečno – zavisno od kompleksnosti novih funkcija.
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

  – Ažuriranje samog sajta, plugina (dodataka) i      custom funkcija na najnovije verzije
  – Brigu o pravilnom radu sajta
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena neograničeno strana              mesečno
  – Dodavanje/Brisanje/Izmena neodređeno                          kategorija/atributa i mapiranje na Calculus

———–Middleware——————-

 • Brigu i akcije preduzete za nesmetano funkcionisanje programa u stanju u kakvom se nalazi sada.
 • Ispravke svih grešaka (bagova) do kojih dođe u produkciji.
 • Odziv u roku od najviše 3 sata za početak ispravljanje pronađene greške.
 • Održavanje ne podrazumeva pravljenje bilo kakvih novih funkcionalnosti.

CELA PONUDA PDF

WooCommerce

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

  – Dodavanje novih funkcionalnosti u sajt, koje ne remete mnogo samu strukturu sajta.
  – Tempo naprednog odrzavanja je u zavisnosti od definisanih potreba i u – zavisnosti od kompleksnosti novih funkcija.   

 *** Napredno odrzavanje ne podrazumeva korenite promene na sajtu (pisanje specificnih funkcija koje uticu na postojecu strukturu sajta) ili velike strukturne izmene.

Middleware

Sve što podrazumeva i paket običnog održavanja +

 • Dodavanje novih funkcionalnosti u program, koje ne remete mnogo samu strukturu programa.
 •  Tempo naprednog odrzavanja je u zavisnosti od definisanih potreba i u – zavisnosti od kompleksnosti novih funkcija.   
 • Napredni razvoj ne podrazumeva korenite promene na programu (pisanje aplikacije od početka) ili velike strukturne izmene.

CELA PONUDA PDF

U srcu rešenja je Middleware

Kao rešenje za povezivanje online prodavnice i mdela upotrebe Calculus poslovnog programa razvili integracijsko rešenje za različite stepene automatizacije poslovanja i prodaje.

sistem najbolje prakse

Kompanija Calculus predstavlja ERP poslovni softver kao sistem rešenja i kompletnih usluga za  unapređenje poslovanja i rešavanje ne samo problema jednog odeljenja ili poslovnice već sa ciljem poboljšanja efikasnosti preduzeća unapređenjem poslovne logike. Poslovni sistem ERP Calculus obuhvata arhivu podataka, kadrovsku evidenciju, osnovna sredstva, finansijska operativa, administriranje prava, finansijsko knjigovodstvo, proizvodnja, robno i materijalno knjigovodstvo, plate.

Ukoliko Vam je potreban kompletniji pristup unapređenju

Dodatne usluge

Ukoliko želite da uđete u konkurentsku trku, i unapredite svoju prodaju, tako što će se vaši produkti pojavljivati na prvim pozicijama pretrage na Googlu, i vaš web shop biti u prvim rezulatatima na svim pretragama vezanim za za vašu industriju, naš tim će uraditi procenu i zajedno sa vama raditi na postizanju planiranih ciljeva i izgradnji autoriteta vašeg brenda na Google i online konkurentskom tržištu.

Pogledaj više…

Unapređenje prodaje plaćenim kampanjama na Googlu i na društvenim mrežama. Ukoliko imate potrebu da organizujete efikasnu promotivnu kampanju koju treba u kratkom roku da vidi veliki broj vaših potencijalnih kupaca, mi smo tu da vaš projekat sprovedemo sa vama.

Ukoliko želite da svoj web sajt brendirate i napravite autentičan i trajan vizuelni identitet, da kreirate logo, korporativni identitet i materijale za web kampanje, naš tim je tu da vas da vas učini raspoznatljivim i svaku vizulenu poruku upečatljivom

Ukoliko nemate Hosting ili je vaš Hosting slab za novi projekat vaše transformacije mi Vam pružamo mogućnost iznajmljivanja Web Hostinga gde će vaša web prodavnica stajati uz servise održavanja Hostinga. U okviru ove usluge vašom definicijom specifičnih zahteva možemo sve integrisati i premestiti na jedno web mesto

Kako bi to izgledalo...

01

Definisanje potreba

Definicija i izrada projektne dokumnetacije, usaglašavanje i vršenje priprema u odnus na način korišćenja Calculusa i vrste industrije.  

02

Izrada online prodavnice

Izrada online prodavnice uz sprovođenje svih metoda zaštite podataka i usaglašavanje potojećeg poslovnog sa novim sistemom sa i uz najbolju praksu prodajnih online stratgeija,

03

Testiranje

Faza implementacije zaštita, završne faze integracija različitih sistema i faze funkcionalnih  testiranja. Migracija na veb lokaciju i objava online prodavnice. 

Postavite nam pitanje

Pošaljite svoj upit ili sugestiju

Calculus d.o.o. Beograd

Studentski trg 19, ulaz III
11000 Beograd - Srbija
065 22 33 511
softver@calculus.rs
www.calculus.rs

Yard Group

Gospodar Jovanova 3
11000 Beograd - Srbija
062 18 899 30
office@yard.rs
www.yard.rs

Middleware - yard integracija

Web Shop - Calculus Integracija - Automatizacija prodaje

Middleware je poseban program koji služi da prikupi podatke sa jednog ili više servera, iz jedne ili iz više baza podataka, smesti ih na centralno mesto, obradi, skrati, proširi, preformatira, proveri ispravnost, i prilagodi ih web shopu na način da ih web shop može “prepoznati”, i onda te podatke, tako pripremljene, učita u web shop bazu.

Ti podaci se, zatim, na sajtu prikazuju u vidu fotografija, cena, popusta, količina itd.

Sa druge strane Middleware prikuplja podatke iz web shopa, ponovo ih obradi, skrati, proširi, preformatira, proveri ispravnost (sve isto kao gore, ali u drugom smeru), i prilagodi severu ili programu kome je potrebna informacija iz web shopa – na primer pri automatskom kreiranju računa za kupljene artikle sa sajta.

Middleware je posrednik i translator između različitih baza i sistema.

Naziv je dobio jer se nalazi “u sredini dešavanja” – između jednog servera od koga prima podatke i drugog kome ih, prerađene, prosleđuje.

Kada se uloge ta dva servera zamene, pa prvi server sada očekuje podatke od drugog (umesto da mu ih šalje) – Middleware je i dalje u sredini da obavi taj posao.

U njemu se nalazi poslovna logika na nivou: “koje podatke i kako treba proslediti sa servera u web shop i koje podatke treba preuzeti iz web shopa ka serveru?”.

Middleware nije statičan komad koda. On mora da se prilagođava svaki put kada postoji neka strukturna promena u bazama (bilo kod servera, bilo u web shopu) ili kada klijent ima novi zahtev u vidu menjanja informacija koje teku između servera i web shopa.