Dizajn i razvoj web sajtova

Unapredite svoje prisustvo na Googlu i prdstavljanje svog poslovanja, transformišite pružanje usluga, sertifikaciju i unapredite prodaju. Dobar dizajn za korisničko iskustvo, tačna funkcionalnost veb sajta deo je naše stručnosti.

web development

dizajn veb sajta prilagođen ciljevima(UI)

Svaka veb sajt mora biti vizuelno prilagođen brzom pristupu ključnim informacijama.

sve relevantne tehnologije

Izrađujemo veb stranice u svim preporučenim ili potrebnim tehnologijama: WordPress, prilagođeni CMS, bootstrap, HTML CS, PHP, Java Script,...

Web mikrointegracija

Razvoj rešenja za integraciju veb platforme sa klijentovim poslovnim softverom

prilagođeni kod & responzivnost

Pored svih standarada, razvoj dodatnog koda za određene funkcionalnosti.

UX & prilagođene funkcije

Ključne funkcionalnosti kao razvoj od specifičnih obrazaca do pozadinskih aplikacija

CRM & Payment Integracija

Umrežavanje i web integracija sa CRM sistemima i razvoj sistema za online platne promete

Vrednosti profesionalnog dizajna i izrade veb sajtova

Values of Professional website design & development 

Iskustvo u Veb dizajnu i izradi sajtova

Veb sajtovi više nisu samo statične prezentacije poslovanja, ponuda, usluga i proizvoda. Oni su odavno postali interaktivne aplikacije koje posetiocima pružaju moderan način pristupa informacijama, zakazivanje razgovora, konsultacija, prijavljivanje za posao, prijavljivanje za usluge, kupovinu, rezervacije.

Izgradnja i razvoj veb sajtova mnogo je veći zadatak od izrade platforme pukog informisanja klijenata i posetilaca. Pored ove informativne funkcije, veb sajt preuzima izraženu funkciju prodaje i oglašavanja. Pored informacija, pretpostavlja interakciju, razmenu sadržaja i implementaciju poslovnih procesa. Veb sajt je platforma za komunikaciju i primenu usluga sa zainteresovanim stranama i potencijalnim klijentima na savremen i brži način.

Kontaktirajte nas na office@yard.rs, naš tim će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku kako biste odgovorili na sva pitanja.

Kako da saznam približnu cenu veb sajta koji mi treba?

How do I find out the approximate price of the website I need?

what Website Product or Package We can do for you?

BUSINESS WEBSITE

Development of business sites for the presentation of business, offers, products and services.

WEB SHOP/ECOMMERCE

Ecommerce building with business bookkeeping services. integration solutions

CUSTOM web platforms

Custom web platforms develoment for the needs of a client with a specialized purpose with a customized interface.

Sa puno godina iskustva

Izrađujemo jedinstvene online platforme koje pomažu vašem poslovanju da raste

Obratite nam se za savet, analizu poslovnih modela, reviziju i skeniranje veb sajta, preporuku za poboljšanje vašeg poslovanja kroz  izradu novog veb sajta ili nadogradnju postojećeg.

Dosegnite vrh

Rešenja prema zahtevima industrije

Svaka industrija ima svoje potrebe. Prilagođavanje veb platforme podrazumeva potpunu adaptaciju veb rešenja potrebama korisnika u oblasti realizacije usluga, prodaje ili poslovne korepodencije.

Računajte na nas

Veb sajt prilagođen biznis procesima

Razvoj pozadinskih rešenja podrazumeva razvoj rešenja za korake nakon unosa koje korisnika napravi na veb sajtu. 47% veb sajtova, pored funkcije prezentacije, ima i multi-funkcionalnost za dalju obradu svih podataka koji su sa veb sajta ušli u obradu kao sa internet šaltera kompanije.

Veb sajt se širi širenjem vaših poslovnih ideja

Struktura veb sajta omogućava dalji razvoj i nadogradnju

Kada veb lokacija nije napravljena metodama Drag & Drop, tada možemo da razvijamo strukturu veb sajta do idealnog „lite“koda, i kreiramo potpuno peronalizovana rešenja. 

Budite 100% sigurni...

QA Testiranje

Upravljanje kodom uključuje završnu fazu kodiranja, koja podrazumeva testiranje svih funkcionalnosti, uočavanje grešaka i fazu otklanjanja grešaka, kada se projekat isporuči, ceo sistem mora da radi savršeno. .

Mi rešavamo probleme

what Website Product or Package We can do for you?

what Website Product or Package We can do for you?

Biznis veb sajtovi

Izrada poslovnih veb sajtova za prezentaciju poslovanja, ponuda, proizvoda i usluga kao i za razvoj poslovnih i prodajnih procesa.

online prodavnice

Izrada online prodavnica sa integracijom sa ERP poslovnim softverima klijenta.

Namenske web platforme

Razvoj prilagođene veb platforme za potrebe klijenta sa specijalizovanom namenom sa prilagođenim interfejsom.

Mi automatizujemo prodaju

Započnite sa izradom ONLINE PRODAVNICE danas!

Naša jedinstvena vrednost je u kombinaciji programiranja i veb razvoja. Naše softversko rešenje omogućava povezivanje online prodavnice sa svim poslovnim sistemima. 

Other Services

Other Yard Services